Wat is dat?

BilBaas en BlaasBaas is een polikliniek voor kinderen van alle leeftijden met poep en plasproblemen.

Kinderen worden door de huisarts verwezen met klachten van het verliezen van urine en/of ontlasting, hetzij nadat ze zindelijk zijn geweest dan wel dat ze niet goed zindelijk zijn geworden of daar problemen mee hebben.

Daarnaast kunnen het klachten betreffen als bedplassen, het overdag niet goed droog zijn, terugkerende urineweginfecties of blaasontstekingen, heel frequent moeten plassen met plotselinge drang. Maar ook klachten van verlies van ontlasting , obstipatie, buikpijn, pijn bij poepen en/of niet goed kunnen ophouden kunnen redenen zijn voor het maken van een afspraak.

Vaak ontstaat zo’n probleem geleidelijk en probeert men als ouder er van alles aan te doen: van belonen tot straffen, maar niets lijkt echt te werken.

Om u als ouder daarbij te ondersteunen en te onderzoeken naar wat er nu echt aan de hand is deze BilBaas en BlaasBaas poli opgezet.

Kinderen en ouders kunnen worden geholpen om het probleem gezamenlijk en op een juiste manier aan te pakken. De taken voor ouder en kind worden verdeeld, waarbij uw kind centraal staat en de ouders meer de rol van coach gaan vervullen.

Wat gebeurt er?

De BilBaas en de BlaasBaas poli is een samenwerking tussen het Rode Kruis Ziekenhuis en Het Kruispunt en vindt plaats op de Locatie van Het Kruispunt, het multidisciplinair zorgcentrum voor bekkenproblematiek in Heemskerk.
De kinderartsen kijken samen met de bekkenfysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen naar uw kind en het plas of poepprobleem.

Op de BilBaas en de BlaasBaaspoli worden de kinderen eerst gezien door de kinderarts om te horen wat de klachten zijn, wat er al aan is gedaan en of er een medische oorzaak aan ten grondslag kan liggen. Gelijktijdig of erna wordt uw kind gezien door de geregistreerd bekkenfysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen met deze problematiek. Uw kind wordt gemeten, gewogen en lichamelijk onderzocht. Er wordt uitleg gegeven over de problematiek. Bij blaasproblemen wordt er een onderzoek gedaan naar de manier van uitplassen en daarna gekeken met een echo of de blaas goed leeg is.

Na de onderzoeken wordt er gewacht in de wachtkamer voor de uitslag van de onderzoeken en de uitleg over het behandelplan.
Dit kan zijn dat het kind verder gaat met behandeling bij de bekkenfysiotherapeut met Het KakkieMakkie behandelprogramma of dat het kind verder wordt begeleid door de kinderarts als er geen behandeling door de bekkenfysiotherapeut nodig is.

Soms is het nodig om een echo van de nieren en de blaas te laten maken om onderliggende afwijkingen te kunnen opsporen. Dit echo onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie van het RKZ nadat daarvoor een aanvraag door de kinderarts is gedaan.

Hoe is het geregeld?

Voor een afspraak bij de BilBaas en BlaasBaaspoli heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig .

U kunt dan bellen naar het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) op telefoonnummer : 0251-265694 om een afspraak te maken op de bilbaas of blaasbaas poli. Er wordt dan gevraagd naar uw e-mailadres.

Vooraf aan het eerste bezoek aan de BilBaas en BlaasBaaspoli ontvangt u als ouder per mail een inlogcode voor een site om vragen te beantwoorden, maar ook om plas- en vochtinnamelijsten en poepdagboeken bij te houden gedurende twee dagen. Deze antwoorden en lijsten geven veel informatie over het verloop en de mogelijke oorzaak van de klachten en geeft vooraf al informatie over wat er aan de hand is.

De locatie waar de BilBaas en BlaasBaas poli wordt gehouden is in Het Kruispunt op de Maerten van Heemskerckstraat 27-c , 1964 EC Heemskerk.

Contactgegevens

K. Olie- Garcia

Kinderarts

Telefoonnummer: 0251 – 265694
Rode Kruis Ziekenhuis,
Vondellaan 13,
1942 LE Beverwijk

DJ. van Zuidam

Kinderarts

Telefoonnummer: 0251 – 265694
Rode Kruis Ziekenhuis,
Vondellaan 13,
1942 LE Beverwijk

F. Hoekstra

Kinderarts

Voor afspraken: 0251 – 265694
Rode Kruis Ziekenhuis,
Vondellaan 13,
1942 LE Beverwijk

Ineke de Gee- de Ridder, MSPT

Geregistreerd bekkenfysiotherapeut, gespecialiseerd in kinderen

T. 0251 – 293770, of
M. 06 – 10304243
Het Kruispunt
Maerten van Heemskerckstraat 27 c,

1964 EC Heemskerk